Home

Groeiend besef om samen synergieën te verwezenlijken, met tot doel schaalvoordelen te realiseren.

Cruciale uitgangspunten:
  • 100 % onafhankelijkheid van elke partner.
  • Vrijheid om toe of uit te treden.
  • Samenwerking op grond van de nodige vertrouwelijkheid.

Na een periode van formele samenwerking hebben 5 onafhankelijke biogas-boeren zich geëngageerd om samen schaalvoordelen naar de toekomst te realiseren.